Välkomna!

Är ni på jakt efter förskoleplats? Kom till oss!

Propellern är ett familjärt föräldrakooperativ som startade år 1991. Vi har stort fokus på empatiutveckling.

Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och får utvecklas i sin egen takt i en stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans.

Vi har en stabil personalgrupp där flera har arbetat tillsammans sedan över 10 år tillbaka. Flera i personalgruppen är flerspråkiga. Förutom svenska behärskas även spanska, engelska, portugisiska och arabiska.

Är ni intresserade av att börja på Propellern?

Ni är välkomna att kontakta oss för att få mer information och för att besöka vår förskola.

BARNGRUPP

Vi har upp till 24 barn i åldrarna 1-6 år. Beroende på aktivitet delas barnen ibland in i åldersindelade grupper, men vi ser stora fördelar med vår åldersintegrerade barngrupp. Det främjar gemenskap, samarbete och hjälpsamhet.

Vi vill vara en plats där olikheter möts i samspel, där alla känner samhörighet och ges lika möjlighet till inflytande och delaktighet.

MÅL OCH VISION

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet utifrån de mål och riktlinjer som finns i Läroplanen.

Vårt stora fokus är empatiutveckling med målet att forma självständiga, trygga och empatiska individer som känner respekt för sig själva, för andra och för naturen. Det är en vägledande grund i allt vi gör.

Vi övar på att sätta ord på våra känslor och tankar, att lyssna på varandra, att samarbeta och att hjälpa andra. Vi jobbar även mycket med integritet och rätten till sin egen kropp.

Vi ser till att det finns tid för samtal och reflektion varje dag. Hos oss blir alla barn sedda, får uttrycka sin åsikt och blir lyssnade till.

Vi ser varje enskilt barn och skapar möjligheter för dem att utvecklas och utmanas utifrån sina individuella intressen, behov och förutsättningar. För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och får utvecklas i sin egen takt.

Vi arbetar för att skapa en stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans, och som uppmuntrar till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Vi arbetar dagligen med matematik och språk med alla barn. För de äldre har vi 4-årsverksamhet och 5-årsverksamhet en gång per vecka.

Vi uppmuntrar till kreativitet genom musikupplevelser där vi sjunger, spelar instrument och dansar tillsammans.

Vi experimenterar med olika material och låter barnen lära känna sina fem sinnen och sätta ord på sina sinnesupplevelser.

Utevistelsen är viktig för oss och vi är ute minst en gång per dag. Det skapar bra gruppkänsla, mycket glädje och främjar det sociala samspelet.

INNE- OCH UTEMILJÖ

Vi har fräscha nyrenoverade lokaler med flera rum där vi i mindre grupper kan utföra olika aktiviteter.

Vi strävar efter en lugn miljö utan konstanta sinnesintryck och tar fram olika material som inspirerar till kreativitet utifrån barnens intressen.

Vi har en liten gård med två sandlådor, ett aktivitetsbord, en liten rutschkana, en lekstuga och en låda med uteleksaker.

I närheten av förskolan finns skog, många lekparker och sportfält. En gång i veckan går vi på utflykt till någon av platserna i närområdet.

KOST OCH MÅLTIDER

Vår kock lagar största delen av maten från grunden. Vi använder en del ekologiskt och följer Livsmedelsverkets riktlinjer.

Vi ser måltiderna som en del av den pedagogiska verksamheten. För oss är det viktigt att samlas tillsammans och äta i lugn miljö. Varje dag får ett barn tillsammans med kocken presentera maten för resten av barngruppen.

Vi använder Sapere-metoden för att barnen ska få kunskap om våra fem sinnen. Metoden uppmuntrar till nyfikenhet, reflektion och analytisk förmåga.

FÖRÄLDRAENGAGEMANG

Vi använder oss bland annat av TYRA-appen för dokumentation, där får föräldrarna möjlighet att följa verksamheten genom regelbundna uppdateringar i form av bild, video och text.

Vi föräldrar är delaktiga i verksamheten genom olika arbetsgrupper som ansvarar för områden som PR, upprustning av lokaler och gemensamma aktiviteter.

Vi har jourverksamhet där vi föräldrar rycker in vid behov. Det gör att vi lär känna alla barn och pedagoger, vilket skapar närhet och insyn i barnets vardag.

Vi har en styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten. Styrelseuppdraget är frivilligt och ny styrelse väljs varje år.

Städning av förskolans lokaler sköts av extern personal.

LÄS MER

Mer info om oss finns på Stockholm stads hemsida https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/10782/

Vi har också en facebooksidaFacebook_Logo

© 2017 Förskolan Propellern.