Ansök om plats

För att ställa sitt barn i kö till Föräldrakooperativet Propellern behöver man göra detta via Stockholms stads hemsida. Man går in på ”Min barnomsorg” på www.stockholm.se och för detta krävs e-legitimation. Bra att veta innan du tackar ja till platsen på Propellern är att det innebär vissa förpliktelser att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ. Därför det alltid bra att kontakta förskolan för att boka in ett besök där ni får möjlighet att träffa pedagogerna och få en närmare inblick i verksamheten.

Köregler

Lediga platser till barn i kö fördelas enligt följande turordning:

  1. Det anmälningsdatum som man anmäler sitt barn på Stockholms stads hemsida, är det datum som gäller som första ködag.
  2. Syskonförtur gäller på Propellern. Även yngre syskon ska ställas i kö via Stockholms stads hemsida.
  3. Vår förskola har medgetts avsteg från öppenhetskravet med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. För mer information vänligen läs bilaga.

Ladda ner: Avstegsbeslut Propellern 6 oktober 2014

Synpunkter och Klagomål

Hur går jag tillväga om jag vill framföra en synpunkt eller ett klagomål?

Om du har synpunkter och klagomål så ber vi dig i första hand att vända dig till den som klagomålet berör. Det kan vara barnets pedagoger, förskolechefen eller styrelsen på förskolan.

Om du inte känner dig nöjd med hur problemet åtgärdats kan du göra ett mer formellt klagomål på vår blankett som du hittar på vår hemsida. Ifylld blankett skickar/lämnar du in till förskolechefen eller ordförande. Klagomålet kommer att behandlas av styrelsen tillsammans med berörda på ett möte. Därefter utreds klagomålet och åtgärder vidtas. Uppföljning av eventuella åtgärder görs två veckor efter mötet. Om det krävs längre tid att utreda och åtgärda det du uppmärksammat kommer du att informeras om detta. Alla klagomål dokumenteras.

Ladda ner: klagomålsblankett

Är du inte alls nöjd med åtgärderna?

Om du inte är nöjd med åtgärderna och vi inte kan lösa ditt klagomål har du möjlighet att kontakta utbildningsförvaltningen på Stockholms stad. Kontaktuppgifter hittar du på Stockholms Stads hemsida.

© 2017 Förskolan Propellern.