Kontakt

Föräldrakooperativet Propellern

Skarpnäcks Allé 6
128 35 Skarpnäck

Telefon: 08-605 45 25
E-post förskolan: kontakt@propellern.com
E-post styrelsen: styrelsen@propellern.com

 

Synpunkter och Klagomål

Hur går jag tillväga om jag vill framföra en synpunkt eller ett klagomål?

Om du har synpunkter och klagomål så ber vi dig i första hand att vända dig till den som klagomålet berör. Det kan vara barnets pedagoger, förskolechefen eller styrelsen på förskolan.

Om du inte känner dig nöjd med hur problemet åtgärdats kan du göra ett mer formellt klagomål på vår blankett som du hittar på vår hemsida. Ifylld blankett skickar/lämnar du in till förskolechefen eller ordförande. Klagomålet kommer att behandlas av styrelsen tillsammans med berörda på ett möte. Därefter utreds klagomålet och åtgärder vidtas. Uppföljning av eventuella åtgärder görs två veckor efter mötet.

Om det krävs längre tid att utreda och åtgärda det du uppmärksammat kommer du att informeras om detta. Alla klagomål dokumenteras.

Ladda ner: klagomålsblankett

Är du inte alls nöjd med åtgärderna?

Om du inte är nöjd med åtgärderna och vi inte kan lösa ditt klagomål har du möjlighet att kontakta utbildningsförvaltningen på Stockholms stad. Kontaktuppgifter hittar du på Stockholms Stads hemsida.

© 2017 Förskolan Propellern.